NEKLANOVA 123/19

... místo s historií.

Byty k prodeji ve zrekonstruovaném domě z konce 19. století.

Když v Praze, tak v centru ...

... když v centru, tak v tom historickém.

úryvek ze stavební dokumentace

"Pánové František Hlaváček a Josef Reneš podali žádost za udělení povolení ku stavbě nového domu na staveništi čís.VII. Rozděleného pozemku č.k. 12/1 v ulici Neklanové, připojivše plány ku schválení.

Rada městská, již výsledek komisionelního jednání byl k rozhodnutí předložen, vyhradivší si právo rozhodnutí a shledavší, že stavba ta technicky se provésti dá, povolila ve schůzi dne 19.září 1893 provedení stavby té dle přiložených plánů.

Dle předložených plánů má na staveništi býti vystaven nový třípatrový dům v dvou hloubkách, jehož podzemí jsou navrženy sklepy, v přízemku jsou patrné místnosti obytné. Místnosti přízemní chodby v patrech, odpočívadla ve schodišti budou klenutými stropy opatřeny, ostatní místnosti rovnými trámovými stropy. V každém patře musí být čtyři byty…"